Kế hoạch chiến lược - Trường Tiểu học Quỳnh Hồng năm 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT QUỲNH PHỤ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 03/KH-THQH

Quỳnh Hồng , ngày 24 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH
Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Quỳnh Hồng
Giai đoạn 2018 – 2023, tầm nhìn 2028

 

          Trường Tiểu học Quỳnh Hồng được thành lập năm 2018,  Trường được sáp nhập bởi trường Tiểu học Quỳnh Lương và trường Tiểu học Quỳnh Vân theo quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Quỳnh Phụ. Hiện tại trường có hai điểm trường quy mô tương đương nhau, khu A ( Khu Quỳnh Lương) đang trong thời điểm xây dựng kiện toàn về cơ sở vật chất, Khu B ( Khu Quỳnh Vân) .

I/ TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG, NHÀ TRƯỜNG

  1. Địa phương

    Quỳnh Hồng là một xã lớn của của Huyện Quỳnh Phụ giáp danh với thị trấn Quỳnh Côi có diện tích đât tự nhiên 717,17 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 568 ha; chia thành 10 thôn; dân số 14212 người.

Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 33,19%; công nghiệp xây dựng cơ bản chiếm 46,05%, thương mại dịch vụ 20,76%. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,43%.

Tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội khá ổn định. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp quan tâm đúng mức. Chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách tích cực nhằm phát triển giáo dục trên địa bàn.

Đảng bộ xã Quỳnh Hồng có 454 đảng viên (khoảng 3,2% dân số); địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa, có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao khá sôi nổi.

Xã đã đạt phổ cập Tiểu học mức đ 2, công tác khuyến học, khuyến tài thường xuyên được chăm lo, chú trọng.

Đánh giá chung

+ Thuận lợi:

Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, có sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh và nhân dân.

Là địa phương có truyền thống hiếu học, hoạt động của các hội khuyến học các dòng họ, thôn khá phát triển tạo tiền đề tốt cho phong trào giáo dục tại địa phương.

Nhu cầu giáo dục chất lượng cao của nhân dân rất lớn và ngày càng tăng.

+ Khó khăn:

Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của phụ huynh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

 

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm, môi trường giáo dục phải đảm bảo.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo và hiệu quả công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Một bộ phận phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ vai trò của giáo dục; chưa đầu tư đúng mức cho giáo dục; thiếu sự phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh.

  1. Nhà trường

+ Về đội ngũ

Hiện nay nhà trường có 54 cán bộ, giáo viên trong đó có 3 đồng chí là giáo viên hợp đồng. (GV n chiếm 50 đồng chí); 100% đạt chuẩn về trình độ (trên chuẩn có 53 đồng chí bằng 76,2%); 35 đồng chí là đảng viên, bằng 42,8% cán bộ, giáo viên. Độ tuổi trung bình 42

Chủ yếu giáo viên trong trường là người địa phương. Hiện trường còn thiếu 1 giáo viên dạy văn hoá và 1 cán b văn phòng .

Năm học 2018 – 2019 có 09 đồng chí đăng kí danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 34 đồng chí đăng kí giáo viên giỏi cơ sở. 

Danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân: Trong 3 năm gần đây trường luôn có 5 - 7 Chiến sĩ thi đua, 20 đến 25 giáo viên giỏi cơ sở còn lại là Lao động tiên tiến.

Cụ thể:

Năm học

Số lượng giáo viên

Tập thể

Cá nhân

Danh hiệu nhà nước

Danh hiệu ngành

CSTĐCS

LĐTT

GVG tỉnh

GVG cơ sở

2015 – 2016

54

TTLĐTT

5

42

6

18

2016 - 2017

54

TTL ĐTT

5

41

3

17

2017 - 2018

55

TTLĐTT

5

47

4

20

+Về cơ sở vật chất

Trường có diện tích là 12857 m 2 ( khu A 8158 m 2; khu B: 4699 m 2) khu sân chơi cho học sinh với diện tích là 8000 m 2. Sân trường có nhiều cây xanh tạo cảnh quan sạch, đẹp, không khí thoáng mát, trong lành.

Trường hiện có 30 phòng học, trong đó có 16 phòng  kiên cố, 4 phòng học cấp 4 và  10 phòng học tạm, nh.

Khu hiệu bộ: có 1 phòng hiệu trưởng, 1 phòng hội đồng.

Phòng tin học 2 phòng độc lập.

Trường có đủ bàn ghế 2 chỗ ngồi cho học sinh, trang thiết bị của nhà trường không ngừng được đầu tư, bổ sung. Thiết bị hiện đại có 2 máy chiếu, 54 máy tính hoạt động thường xuyên. Phòng thư viện có hơn 3000 đầu sách, có 30 tủ sách phụ huynh

+Về học sinh

Năm học 2018-2019 trường có 886 em chia thành 30 lớp; có 5 học sinh khuyết tật học hòa nhập, 27  em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó diện hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học tập là 16  em.

+ Chất lượng giáo dục toàn diện trong 3 năm gần đây

 Về xếp loại phẩm chất: Trường có 100 % học sinh xếp loại Đạt.

 Về Năng lực : Số lượng học sinh được xếp loại Hoàn thành tốt và hoàn thành  đạt trên 99%.

Tỉ lệ học sinh lớp 5 HTCT Tiểu học đạt 100 % .

Về chất lượng học sinh giỏi: Trong 3 năm gần đây chất lượng học sinh giỏi của nhà trường luôn ổn định luôn đứng trong tốp 10 trường trong huyện. Đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi các môn thể thao và ngoại ngữ có nhiều bứt phá.

Đánh giá chung:

- Những mặt mạnh

Trường có đủ giáo viên, trình độ khá đồng đều; nhiều đồng chí có chuyên môn vững vàng,  nhiệt tình, có kinh nghiệm dạy học theo phân hóa đối tượng, có khả năng tiếp cận nhanh với việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

     Có đủ đồ dùng, thiết bị phục vụ cho dạy và học. Chất lượng giáo dục ổn định.

Nhiều năm liền, nhà trường luôn giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh, công đoàn đạt vững mạnh.

- Những mặt hạn chế.

Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học còn hạn chế (12/30 phòng là phòng cấp 4) chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Thiếu phòng chức năng.

Cơ cấu giáo viên theo môn học chưa phù hợp. Hiện trường thừa 1,5 Giáo viên Mĩ thuật, 0,5 giáo viên thể dục, 0,5 giáo viên Âm nhạc;  thiếu 2,5 giáo viên dạy văn hóa; 1 giáo viên tổng phụ trách, 1 cán bộ văn phòng

II-MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2023; TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2028

  1. Phân tích thực trạng giai đoạn 2018 – 2023

a . Số lượng học sinh, lớp

 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Khối

Số lớp

Số

Học sinh

Số lớp

Số

Học sinh

Số lớp

Số

Học sinh

Số lớp

Số

Học sinh

Số lớp

Số

Học sinh

1

7

219

6

180

5

164

6

183

6

176

2

6

185

7

219

6

180

5

164

6

183

3

5

155

6

181

7

219

6

180

5

164

4

6

171

5

155

6

181

7

219

6

180

5

6

156

5

171

5

155

6

181

7

219

Cộng

30

886

29

906

29

899

30

927

30

922

 

b. Đội ngũ

Năm học

Hiện có

Cần

 Thiếu

Ghi chú

2018-2019

51

51

0

 

2019-2020

51

51

0

 

2020-2021

50

51

1

1 giáo viên văn hóa về hưu

2021-2022

50

53

3

Tăng khối 1 thêm 1 lớp

2022-2023

48

53

5

2 giáo viên văn hóa về hưu

c. Cơ sở vật chất

 + Số điểm trường: 02

+ Phòng học, phòng làm việc: 

Năm học

Phòng hành chính ( HT, PHT, KT, VP)

Phòng học

 Phòng b môn ( Tin học, MT,  âm nhạc, phòng  đọc)

Phòng khác ( Đội, bảo vệ, YTHĐ, kho)

Phòng kiên cố

Bán kiên cố

2018-2019

2

16

14

3

2

2019-2020

5

27

2

5

3

2020-2021

5

27

2

5

3

2021-2022

5

28

2

4

3

2022-2023

5

28

2

4

3

+  Trang thiết bị phục vụ học tập

 

Năm học

Hiện có(bộ)

Cần

 Thiếu

Ghi chú

Bàn ghế học sinh

2018-2019

467

443

 

 

2019-2020

467

453

 

 

2020-2021

467

450

 

 

2021-2022

467

464

 

 

2022-2023

467

461

 

 

 

Năm học

Hiện có

Cần

 Thiếu

 

Máy tính

2018-2019

50

56

10

bổ sung 5 máy 2 phòng tin, 1 máy phục vụ chuyên môn

2019-2020

 

61

 

bổ sung 5 máy 2 phòng tin

2020-2021

 

66

 

bổ sung 5 máy 2 phòng tin

2021-2022

 

71

 

bổ sung 5 máy 2 phòng tin

2022-2023

 

76

 

bổ sung 5 máy 2 phòng tin

  1. Mục tiêu cơ bản

-  Duy trì ổn định quy mô trường lớp từ 29 đến 30 lớp với trên 900 học sinh.

- Tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu trở lên về phẩm chất, năng lực, hoàn thành chương trình lớp học trên 99%, hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.

- 100% các khối lớp tham gia các sân chơi, cuộc thi, giao lưu cấp trường, cấp huyện và được xếp đồng đội từ 1 - 10.

-  Đảm số lượng giáo viên theo cơ cấu theo quy định của điều lệ trường Tiểu học. Xây dựng, phát triển đội ngũ GV trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục: Có phẩm chất chính trị tốt, có tinh thần đoàn kết, có ý chí phấn đấu vươn lên; vững vàng về chuyên môn- nghiệp vụ; tích cực đổi mới PPDH. Tự giác trong công việc; có hiểu biết về mọi lĩnh vực: Tin học, tình hình KT-CT, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành, đơn vị.

- Đủ phòng học đảm bảo an toàn cho học sinh, Dự kiến xây mới nhà hiệu bộ khu A, xây mới 7 phòng học mái bằng cũ khu B vào năm 2023,  thư viện nhà trường đảm bảo đúng quy cách có hai phòng đọc hoạt động hiệu quả, tủ sách lớp học hoạt động tốt, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu về CSVC để được công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ I tiến tới đạt chuẩn quốc gia mức độ II vào năm 2023.

- Phấn đấu trường đạt tập thể LĐTT và nằm trong tốp 10 của huyện. CSTĐ: 8 - 10 Đ/C, GVG tỉnh từ 3 – 5 Đ/C, GVGCS từ 22 - 25 Đ/C, LĐTT từ 80% trở lên trong những năm từ 2018 đến 2021; Đạt được danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc ở những năm học sau.

  3-  Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nhà trường giai đoạn 2018 – 2023

    1. Cơ sở vật chất

+ Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương sớm hoàn thiện 14 phòng học kiên cố, sân hoạt động của học sinh, hệ thống tường bao, cổng dậu ở điểm trường A (Khu Quỳnh Lương). Tham mưu về việc nâng cấp, cải tạo hệ thống 7 phòng học mái bằng cũ có dấu hiệu xuống cấp, khu lán xe giáo viên, sân GDTC ở điểm trường  B (Khu Quỳnh Vân) trong năm 2019, sắp xếp lại hệ thống phòng làm việc, phòng chức năng và các công trình phụ kiện gọn gàng, tiện lợi khi sử dụng.

+ Tham mưu với địa phương trong việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể ở điểm trường A, xây nhà hiệu bộ, khu vệ sinh giáo viên vào năm 2023.

+ Bổ sung, sửa chữa bàn ghế học sinh trên các phòng học đảm bảo đủ số lượng bàn ghế 2 chỗ ngồi cho học sinh đun gs quy cách.

+ Bổ sung CSVC trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất, y tế học đường, hoạt động Đội.

+ Tích cực trồng cây xanh, cây cảnh, trang trí trường lớp làm đẹp cảnh quan.

+ Củng cố bổ sung máy tính, đảm bảo phòng máy có từ 20 máy tính trở lên, thường xuyên được bảo dưỡng nâng cấp.

+ Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp, đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

+ Xây dựng thư viện đạt chuẩn, đảm bảo đủ SGK, sách nghiệp vụ cho giáo viên, học sinh. Mua sách tham khảo, báo chí phục vụ nhu cầu đọc sách của giáo viên và học sinh. Xây dựng góc thư viện, tủ sách lớp học.

    1. Đội ngũ, học sinh
  1. Đội ngũ

Đảm số lượng giáo viên theo cơ cấu theo quy định của điều lệ trường Tiểu học. Năm học 2020 – 2021 bổ sung 1 giáo viên dạy văn hóa do 1 đồng chí giáo viên về hưu; năm học  2021 – 2022 bổ sung thêm 3 giáo viên do thiếu 1 giáo viên ở năm học trước và tăng thêm 1 lớp cần thêm 1,5 giáo viên; năm học 2022 – 2023 bổ sung thêm 5 giáo viên do thiếu 3 giáo viên của năm học trước và 2 giáo viên văn hóa về hưu.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện và của ngành. Đợt 1 năm 2018: 6 đồng chí; đợt 2 năm 2018: 1 đồng chí; năm 2019: 9 đồng chí; năm 2020: 32 đồng chí.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về chương trình giáo dục tổng thể đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo kế hoạch của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục chỉ đạo.

 Tổ chức, chỉ đạo học tập và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương.

Coi trọng công tác phát triển Đảng trong nhà trường, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt nghị quyết số 29-NQ/TW về ‘Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo’

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua, tôn vinh các cá nhân tiên tiến, tích cực trong công việc.

Tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn - nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện tốt các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.

  1. Học sinh:

Ổn định quy mô trường lớp từ 29 đến 30 lớp mỗi năm với khoảng trên 900 học sinh

Đảm bảo an toàn về con người, tài sản của nhà trường. Tăng cường công tác bảo vệ, phối hợp cùng chính quyền địa phương, công an xã trong việc triển khai các nội dung về trường học an toàn.

Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các lực lượng trong và ngoài nhà trường làm tốt công tác số lượng phổ cập.

3.3  Chất lượng giáo dục

Trước mắt thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục theo quyết định số 16/2006 – QĐ-Bộ GD ĐT, bám sát chuẩn kiến thức môn học và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, đánh giá xếp  loại môn học.

Làm tốt công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên về chương trình giáo dục tổng thể để nâng cao chất lượng giáo dục

Duy trì chất lượng giáo dục nhà trường đã đạt được, cải thiện nâng tầm chất lượng giáo dục của nhà trường thành trường có uy tín, thương hiệu trong toàn huyện.

Tổ chức tốt các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tạo ra nhiều sân chơi cho các em từ hoạt động Đội.

Tăng cường tích hợp giáo dục đạo đức, kĩ năng sống trong các môn học: Đạo đức, Khoa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Việt…

Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học thực hiện việc đánh giá học sinh theo đúng thông tư 22/2016 của BGD&ĐT.

  Chỉ đạo việc Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên môn. Tăng cường dự giờ thăm lớp, kịp thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, giáo dục học sinh.Lựa chọn, phân công giáo viên có tâm huyết, năng lực, kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm, quan tâm nhiều hơn tới khối lớp 1 và khối lớp 5, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, theo dõi giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phụ đạo học sinh yếu kém.

Sử dụng hiệu quả phương tiện, sách, thiết bị dạy học đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy và học. Phát huy tối đa vai trò của tủ sách phụ huynh.

3.4. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua

Tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/ QĐ-BGDĐT; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP NGÀY 17/7/2017 của Chính phủ; Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Xây dựng nội dung, kế hoạch giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh có hiệu quả.

Tổ chức tốt việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các chuyên đề hàng năm cho cán bộ, giáo viên từ đó có kế hoạch tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh đăng ký một việc làm cụ thể “Học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt":  Tích cực động viên giáo viên tham gia thao giảng giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi.

Tiếp tục quán triệt tinh thần cuộc vận động " Hai không" vào hoạt động giáo dục, mọi hoạt động trong nhà trường phải đảm bảo tính trung thực, lành mạnh.

Xây dựng tiêu chí thi đua, quy chế thi đua khen thưởng tạo động lực để cán bộ giáo viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phấn đấu:

* Đối với học sinh:

Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: trên 99%, Hoàn thành chương trình Tiểu học: 100%

Tham gia 100% các cuộc thi, sân chơi do Sở, Phòng Giáo dục tổ chức đạt hiệu quả cao, đứng trong tốp 10 của huyện ở những năm học 2018, 2019, 2020 và đứng trong tốp 5 của huyện ở những năm học sau.

* Đối với tập thể giáo viên

Giữ vững mối đoàn kết nội bộ, Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật.

Danh hiệu thi đua của tập thể: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tién xếp thứ tự thi đua trong tốp 10 của huyện ở những năm 2018, 2019, 2020, Đạt tập thể lao động Tiên tiến xuất sắc, nhận bằng khen, cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh ở những năm tiếp theo.

3.5. Tầm nhìn đến năm 2028:

- Hoàn thành các hạng mục trên.

- Xây nhà công vụ, xây lại hệ thống tường rào khu B, xây lại 7 phòng học đổ mái panel được xây dựng từ năm 1978.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch chiến lược được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh, phụ huynh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường. Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược; điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn để phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm mà Sở GD-ĐT Thái Bình và Phòng GD-ĐT Quỳnh Phụ chỉ đạo hàng năm.

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

- Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến năm 2028.

- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Cụ thể:

+ Năm học 2018-2019: Trình cấp thẩm quyền phê duyệt chiến lược phát triển của nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược trong gia đoạn.

+ Từ năm 2019-2020: Thực hiện các chỉ tiêu của chiến lược phát triển nhà trường: “Xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo”. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2.

+ Từ năm 2020-2023: Khẳng định được thương hiệu, uy tín và hình ảnh của nhà trường “Là một cơ sở giáo dục có chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Hằng năm, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm học, tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

2.Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng; Tổng phụ trách:

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

3.Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.

4. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường:
Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên.

Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

5. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên:

Căn cứ kế hoạch năm học để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch theo lộ trình đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng trong thời đại mới, thời đại thông tin, công nghệ.

Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, xứng đáng là “tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo.

Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường với phương châm “Nỗ lực của mỗi cá nhân là thành công của tập thể”.

 6. Trách nhiệm của học sinh:

Ra sức học tập tốt, rèn luyện chăm với khẩu hiệu hành động “Kiên trì, vượt khó, vươn lên”.

Luôn trau dồi đạo đức, hành vi phù hợp với các chuẩn mực của xã hội, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động, rèn kỹ năng sống.

7. Trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:

Phối hợp với nhà trường trong giáo dục, bồi dưỡng học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị mà chiến lược đã vạch ra.

Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch chiến lược.
I
V. KẾT LUẬN

Trong giai đoạn 2018 - 2023, Trường Tiểu học Quỳnh Hồng có những điều kiện thuận lợi từ việc Đảng ủy, chính quyền có nhiều chủ trưởng, chính sách để phát triển giáo dục nói chung và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhà trường nói riêng.

 Hội đồng trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2018 - 2023 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, phụ huynh, nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, từ mục tiêu và định hướng chiến lược, từng tổ chức và cá nhân trong trường xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung của nhà trường.

Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, nhất là xây dựng các phòng học, sân trường, sân chơi, bãi tập, nhà ăn,... Các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập. Hàng năm, Phòng GD&ĐT Quỳnh Phụ quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng, góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2018-2023, xây dựng nhà trường đạt các tiêu chuẩn Quốc gia Giai đoạn 1, tiến tới chuẩn 2.

Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn 2028 của Trường Tiểu học Quỳnh Hồng, các tổ chức, cá nhân căn cứ theo chức trách, nhiệm vụ được phân công để xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch ngắn hạn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các tổ chức, cá nhân trong nhà trường phản ánh để Hội đồng trường nghiên cứu, điều chỉnh./.


                                                                                  T/M NHÀ TRƯỜNG

 


 

 

Bài viết liên quan