Trường Tiểu học Quỳnh Hồng tổ chức thành công chương trình Rung Chuông Vàng cho học sinh khối 1+2

Ngày 13 tháng 4 năm 2019 

Trường Tiểu học Quỳnh Hồng  tổ chức thành công chương trình Rung Chuông  Vàng cho các em học sinh khối 1,2

Khối 1 có tất cả 130em, khối 2 có 100 em. Các em là những em học sinh ưu tú tham gia trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức đưa ra. Hầu hết các câu hỏi kaf nội dung chương trình các môn học, kĩ năng sống mà  các em đã được học. Sân chơi diễn ra trong một ngày nắng nhẹ, đẹp, các em tham gia với tâm trạng vui tươi phấn khởi. Các e hoàn thành tổng sổ 20 câu/ 1 khối lớp. Kết thúc rung chuông các em học sinh khối 1,2 đều có em rung chuông. Đó là những em xuất sắc tiêu biểu trong học tập. Cuộc thi diễn ra thành công , tốt đẹp.

Bài viết liên quan